เลือกเครื่องสำอางค อย่างไร?

จำเป็นหรือไม่ ที่ต้องเลือก เครื่องสำอางค ที่มี เครื่องหมาย อย.

เพราะ เครื่องสำอาง เป็นวิธีพื้นฐานในการดูแลผิวพรรณของเรา การเลือก เครื่องสำอาง จึงต้องพิถีพิถันกันหน่อย เพื่อให้ได้ เครื่องสำอาง ทีมีคุณภาพ เครื่องหมาย อย. เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน จำเป็นต้องเลือก เครื่องสำอาง ที่มีเครื่องหมาย อย. หรือไม่ และ เครื่องสำอาง ประเภทที่ไม่มีเครื่องหมาย อย. แสดงบนฉลาก จะรู้ได้ยังไงล่ะ ว่าควรซื้อยี่ห้อไหน ถึงจะมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพดี ? มารู้จักประเภทต่างๆของ เครื่องสำอาง
ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ 2535 แบ่งเครื่องสำอางออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.เครื่องสำอางควบคุมพิเศษ

เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน หรือเกิดอันตรายในการใช้ เนื่องจากพิษภัยหรืออันตรายของเคมีภัณฑ์ที่เป็นส่วนผสม การกำกับดูแลต้องผ่านการกลั่นกรองในระดับเข้มงวด ผลิตภัณฑ์ที่มีสารควบคุมพิเศษ เช่น ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ น้ำยาย้อมผม ผงฟอกสีผม เป็นต้น ผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ ต้องขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางจนได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนแล้ว เมื่อจะเริ่มทำการผลิตเครื่องสำอางเมื่อใด จะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมรายปีด้วย

2.เครื่องสำอางควบคุม

เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนหรืออาจเกิดอันตรายในการใช้ได้ แต่ระดับความรุนแรงน้อยกว่าเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ ระดับการกำกับดูแลลดลงจากเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผมที่มีสารควบคุม เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีสารขจัดรังแค ซิงก์ไพริไทโอน ไพรอคโทนโอลามีน และคลิมบาโซลเป็นต้นรวมทั้ง ผ้าอนามัย ผ้าเย็นหรือกระดาษเย็น แป้งฝุ่นโรยตัว และแป้งน้ำ ผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายเครื่องสำอางควบคุมจะต้องมาแจ้งรายละเอียดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีแหล่งผลิตตั้งอยู่ ก่อนการผลิตไม่น้อยกว่า 15 วัน และต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี จึงจะทำการผลิตได้

3.เครื่องสำอางทั่วไป

เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบหรืออันตรายน้อยไม่รุนแรงถึงระดับที่จะจัดเป็นเครื่องสำอางทั้ง 2 กลุ่มที่กล่าวมา จึงได้จัดเครื่องสำอางประเภทนี้ไว้ เป็นเครื่องสำอางทั่วไป ซึ่งระดับการกำกับดูแลเข้มงวดน้อยที่สุด กล่าวคือ ในกรณีผลิตให้จัดทำฉลากภาษาไทย ให้ถูกต้องและครบถ้วน ผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มนี้ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารควบคุมพิเศษ และสารควบคุม เช่น เจล มูส ผลิตภัณฑ์ย้อมผมกึ่งถาวร (SemipermanentHairDye)แชมพู ครีมนวดผม สเปรย์ฉีดผม เจลบำรุงเส้นผม ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม เป็นต้น
ถ้าเป็นเครื่องสำอางประเภทที่ไม่มีเครื่องหมาย อย. แสดงบนฉลาก เราจะรู้ได้ยังไงล่ะ ว่าควรซื้อยี่ห้อไหน ถึงจะมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพดี??
คุณภาพเครื่องสำอางขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งส่วนประกอบ คุณภาพของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต แต่สิ่งที่สำคัญในการดูเครื่องสำอางทั่วไป คือ ฉลากเป็นภาษาไทย ชื่อเครื่องสำอาง ประเภท ส่วนประกอบสำคัญ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต วิธีใช้ และปริมาณสุทธิ ก็จะทำให้เราได้เครื่องสำอางที่ตรงความต้องการ คุ้มค่า และสมประโยชน์